Foto on illustratiivne. Foto: Irina Mägi

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis kehtib teeliikluses ning liikluskindlustuse seadus kohaselt võib käsitleda liikluskindlustuse juhtumina liinivedu tegevale parvlaevale peale või maha sõitu. Seega, loetakse selleks olukorraks teoreetiliselt hetke, mil praamilt on lubatud sõidukid maha või peale sõitma.

Liikluskindlustus ei pruugi alati abiks olla

Üldiselt tõlgendavad kindlustusseltsid selliseid kahjusid sõltuvalt asjaoludest. Näiteks kui veesõiduk sadamas seisab ning sõidukeid peale või maha laseb ning kõrval parkiva sõidukijuht uksega sinu autot kahjustab, võib tegemist olla hüvitamisele kuuluva kahjuga.

Teisalt, kui plaanid esialgu ülesõidu ajal autos viibida, kuid otsustad sõidu ajal siiski autotekilt kohvikusse minna ning kahjustad sõidukist väljudes teist autot, ei ole tegemist liikluskindlustuse juhtumiga. Merel viibides ei laiene mootorsõidukile liikluskindlustus olenemata kahju põhjusest (näiteks torm või valed laevajuhtimisvõtted).

Juhul, kui parvlaeval olevad autod liiguvad näiteks laevajuhtumise või ilmastikuolude tõttu, siis seda ei käsitleta liiklusõnnetusena ning liikluskindlustus tekkinud kahjusid ei hüvita.

Sellises olukorras tuleb kindlasti koheselt kontakteeruda vedajaga, et leida koos sobivaim lahendus.

Kuigi parvlaeva meeskonna rolliks on sõidukijuhile ette näidata õige sõidurida, vastutab edasise liiklusturvalisuse eest juht ise. Seega, tuleb tagada ohutu manööverdamine ja liiklemine sarnaselt maanteeliiklusele.

Kahjusid leevendab kindlalt vaid kaskokindlustus