Mõistlik on eelistada odavamat ravimit. Foto: Shutterstock

Apteekides on väga paljude toimeainete puhul müügil eri ravimifirmade toodetud ravimipakendeid, kus toimeaine sisaldus ja ravimvorm (nt tablett) on samad. Oluline on teada, et kõik need vastavad ravitoime, ohutuse ja kvaliteedi osas ühesugustele nõuetele. Kuna puuduvad ka tõsiseltvõetavad teadusandmed, et eri tootjate ühesugustele kvaliteedinõuetele vastavate ravimite toime või ohutus erineks, võibki väita, et sama toimeainega ravimitele ei laiene tuntud käibetõde “kallim on parem”.

Toimeainepõhine retsept

Kõikides müüdavates ravimites on toimeaine, mis avaldab mõju seisundile, ning abiained, mis aitavad ravimil hoida soovitud vormi, annavad maitse, värvi jms. See kehtib nii käsimüügi- kui ka retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta. Toimeainepõhine retsept tähendab, et arst kirjutab retseptile toimeaine, mida on vaja seisundi ravimiseks või kontrolli all hoidmiseks.

Odavam geneeriline ravim ei ole kallimast originaalravimist sugugi kehvem ja patsient ei kaota seda ostes midagi – rahalises mõttes ta hoopis võidab.

Sageli ei tea inimesed apteeki minnes, mille järgi rohtu valida ning mida eelistada. Lihtsaid põhitõdesid teades ei ole valiku tegemine enam üldse raske.

Kuigi üldiselt on määratud toimeaine piires pakendite vahetamine ohutu, ei saa välistada, et arst peab meditsiinilistel põhjustel retsepti koostama pakendipõhiselt, s.t retseptile kirjutatakse konkreetse tootja kindla pakendi nimetus. See variant tuleb kõne alla, kui patsiendil on kindlaks tehtud vastunäidustus teatud abiaine suhtes (nt laktoositalumatus). Meditsiinilise põhjenduse kindla ravimipakendi eelistamiseks kirjutab arst ka retseptile.

Ratsionaalne ravimikasutus

Arsti koostatud toimeainepõhine retsept ongi üks märksõnu ratsionaalse ravimikasutuse juures. Lisaks on oluline ka apteekri nõustav roll eri hindadega pakendite puhul. Nende kahe tegutsemisviisiga luuakse eeldused, et inimene oskab vajadusel teha ratsionaalseid valikuid ja sellest tulenevalt raha säästa.

Eesti õigusaktides on arstide sätestatud kohustus ravimeid välja kirjutada toimeainepõhiselt, apteekide kohustus hoida müügil kõige soodsamaid ravimeid ning apteekrite kohustus inimesele esmalt just soodsamasse hinnaklassi kuuluvaid sama toimeainega tooteid pakkuda.

Riigiportaalis Eesti.ee saab hõlpsalt veenduda, kas retsept kirjutati välja toimeainepõhiselt ja kas ostetud ravim kuulus hinnalt soodsamate hulka.

Toimeainepõhiselt koostatud retseptil on märge “Toimeainepõhine”.

Pakendi valikul on näha arsti põhjendus, miks just selle tootja konkreetne ravim oli antud raviskeemis vajalik.

Mis on geneeriline ravim?

Geneeriline ravim (ehk koopia- või analoogravim) on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ravim, mis on mõeldud samade haigusseisundite raviks ning on sama tõhus, ohutu ja kvaliteetne kui originaal.

Geneeriline ravim jõuab turule pärast originaalravimi patendikaitse lõppemist ja siis võivad sama toimeainega ravimit valmistada ka teised tootjad. Seejuures on vaja tõestada, et ravim sisaldab sama toimeainet täpselt samas koguses kui originaalravim ning see avaldab organismis originaaliga samasugust mõju.

Ravimi hinna kujundab üldiselt ravimitootjate konkurents. Originaalravimi tootjal on patendi kestuse ajal võimalik tagasi teenida ravimi väljatöötamiseks kulunud investeeringud ning säilitada seega huvi edasiseks arenduseks. Võib juhtuda, et pärast patendiaja lõppu langetab originaalravimi tootja ravimi hinna geneeriliste ravimite omaga samale tasemele.

Haigekassa kompensatsioonimäär nii originaal- kui geneeriliste ravimite puhul (50, 75, 90 või 100%) jääb ikka samaks. Kuna Eestis kehtib piirhinnasüsteem sama toimeainet sisaldavatele ravimitele, mõjutab teie ravimivalik ainult teie enda makstavat omaosalust.