Avalikul üritusel lõkke tegemisel on kohustuslik päästeametiga kooskõlastada lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus. See on päästeameti tavapärane nõue ega ole seotud praeguse tuleohtliku ajaga. Kooskõlastus on antud umbes 160-le avaliku lõkke taotlusele.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: