Foto: Andres Putting

Uus pensionide väljamakse periood kojukandes on iga kuu 1.-15. kuupäev, senise 1.-18. kuupäeva asemel. Pensionärid, kelle pensioni kuupäev on seni olnud iga kuu 16.-18. kuupäev, hakkavad alates jaanuarist 2013 pensioni saama paar päeva varem:

- 16. kuupäeva pensionid on toodud 14. kuupäeva peale;
- 17. ja 18. kuupäeva pensionid on toodud 15. kuupäeva peale.

Detsembrikuu väljamaksetega jäetakse pensionäridele ka teavituskiri uue pensioni väljamakse kuupäeva kohta.

Riigihanke tulemusel muutub alates 1. jaanuarist 2013 ka pensioni kojukande teenustasu. Senise 4,60 € asemel hakkab pensioni koju tellimine maksma 4,88 €. Uus hind kehtib järgmised 2 aastat.

Muudatus puudutab pensionäre, kes tellivad pensioni koju oma kulul. Vastavalt riiklikule pensionikindlustuse seadusele saab pensionär esitada elukohajärgsele pensioniametile taotluse pensioni koju toomiseks riigi kulul, kui esineb liikumistakistus või kui pensionär elab hajaasustusalal ja pangateenus on raskesti kättesaadav ning kes on:
1) sügava puudega töövõimetuspensionär;
2) sügava puudega püsivalt töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saav isik;
3) vanaduspensioniealine isik.