Foto: Rauno Volmar

Maanteeameti lääne regiooni juhi Enn Raadiku sõnul pole vabanenud summa kogu teederemondi raha arvestades küll suur, kuid piisav selleks, et teha korda mõni teelõik, mis on kohalikele elanikele aastaid peavalu valmistanud. „Vabanenud vahendid suuname kruusateede remondiks ja korrashoiuks. Hetkel ei oska me veel konkreetselt öelda, millisel teelõigul me seda raha kasutame, kuid see võimaldab meil remontida veidi rohkem teid, kui me algselt olime planeerinud,“ selgitas Raadik, kelle andmetel kulus sel hooajal riiklikele jääteedele veidi üle 51 000 euro.

Tänavu tegeles Maanteeamet viiega kuuest riiklikust jääteest, kuna kohe hooaja algul otsustati, et Muhu saare ja mandri vahelise talvetee rajamine pole majanduslikult otstarbekas. Viiest jääteest õnnestus ametlikult avada kolm, neist Saaremaa ja Hiiumaa vaheline tee vaid üheks päevaks. Ühtekokku kulus jääteede – nii uuringutele, rajamisele kui hooldusele – 51 330 eurot ning neid kasutas 6344 sõidukit. Seega tuli ühe sõiduki talitee kasutamise keskmiseks kuluks 8,09 eurot.

24. jaanuaril Haapsalu-Noarootsi jäätee avamisega alanud hooaja lühikokkuvõte:
- Heltermaa-Rohuküla (pikkus 25 km), ei avatud, jääuuringutele kulus (tehti 4 korda) kokku 10 971.00 eurot (rajaja - OÜ Hiiu Teed);
- Tärkma-Triigi (pikkus 16.9 km), avatud vaid 1 päev (7.02), kokku sõitis 86 sõidukit (mõlemal sõidusuunal kokku), maksumus koos uuringutega 7962,07 eurot (rajaja - Eesti Teed AS);
- Kihnu-Munalaiu (pikkus 12km) , ei avatud, jääuuringutele kulus kokku 6346,32 eurot, (rajaja - Eesti Teed AS);
- Virtsu-Kuivastu (pikkus 10 – 12 km), kohe perioodi algul otsustati, et selle trassiga ei tegeleta, kuna olemasolev praamiliiklus on heal tasemel ja talvetee rajamine pole majanduslikult otstarbekas;
- Rohuküla-Sviby (pikkus 10.2 km), avatud 5 päeva (30.01 – 11.02), kokku sõitis 599 sõidukit, maksumus 13 611,73 eurot (rajaja - Lääne Teed OÜ);
- Haapsalu-Noarootsi (pikkus 3,5 km), avatud 15 päeva (24.01 – 11.02), kokku sõitis siin 5659 sõidukit, maksumus 12 439.11 eurot (rajaja - Paralepa Sadam OÜ).
Täpsustuseks veel niipalju, et avamise ja sulgemise vahel oli päevi, kus tee oli suletud. Trassid olid avatud valge ajal oli 8 – 11,5 tundi päevas ning sõidukite lubatud kaal oli 2.0-2,5 t, olenevalt jääoludest.