Foto: Bianca Mikovitš

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis eile teisele lugemisele eelnõu, millega muudetakse püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluseid.

Väikesaarte nimistu kehtestab edaspidi oma määrusega Vabariigi Valitsus. Nimistusse hakkab kuuluma saar, mille pindala on alla 100 ruutkilomeetri ja kus elas rahvastikuregistri andmetel eelmise kalendriaasta jooksul vähemalt viis inimest. Lisaks antakse luba väikesaartel sõidutada inimesi veoauto kastis.

Sõitjate vedamine veoauto veoseruumis või kastis on väikesaartel levinud praktika, millele erinõudeid õiguskorras aga puuduvad.

Edaspidi võib veoauto veoseruumis või kastis sõita tingimusel, et seal on tagatud sõitjatele sobiv ja ohutu koht ning sõidukiirus ei tohi ületada 40 kilomeetrit tunnis.

Hoolimata sellest, et muudatused tunduvad esmapilgul positiivsed, on Eesti Saarte Kogu nende suhtes väga kriitiline.

"Väikesaarte seaduse näol on tegemist Euroopas unikaalse regionaalpoliitilise seadusega, mis kehtib 1. jaanuarist 2004. aastast. Praeguste muudatustega tahetakse aga selle mõju lahjendada," selgitas Maaleht.ee-le Eesti Saarte Kogu eestseisuse liige Leo Filippov.

"Saarte kogu on kindlalt oma seisukohtade eest seisnud ja täna on raske öelda, millised on eile põhiseaduskomisjonis heaks kiidetud muudatuste tagamaad. Tahame vaadata, kuidas läheb eelnõu teine lugemine Riigikogu suures saalis. Kas seal üldse mõistetakse, kuidas väikesaartel elatakse?" küsis Filippov, kelle sõnul saartel elavad inimesed loodavad, et arutelud jätkuvad.

Riigikogu arutab eelnõu teisel lugemisel 21. novembril. Seadus on kavandatud jõustuma 2018. aasta algusest.