Astrid Roosilehe kodumaja keldris on topeltfiltritega veepuhasti. Ivar Soopan

Eesti Keskkonnauuringute Kes­kus kutsus kuu algul hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärk on joogiveesüsteemide kohta teabe kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks võetakse proove 1000 omaveevärgist.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: