Suvel käis Juncker president Kaljulaidiga kohtumas. Foto: Arno Mikkor

Juncker ja Hogan lubavad probleemiga tegeleda, kuid konkreetsest abist veel ei räägi. Nad juhivad tähelepanu erinevatele riiklikele võimalustele sektori abistamiseks, näiteks läbi erinevate maaelu arengukavade või riigiabi meetmete.

„Riigi vahenditest sektori toetamise otsustame pärast seda, kui oleme saanud Euroopa Komisjonilt lõpliku tagasiside omapoolsetele ettepanekutele,“ ütleb maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „Oleme analoogseid võimalusi analüüsinud ka omalt poolt ja hetkel otsime võimalusi maaelu arengukavasse saagikindlustustoetuse lisamiseks.“

Samuti soovitavad Juncker ja Hogan EL solidaarsusfondist toetust küsida. „Solidaarsusfond ei ole ette nähtud põllumeeste toetamiseks, seda saab kasutada suuremate katastroofide puhul riigi poolt kahjude likvideerimise hüvitamiseks,“ kommenteerib Gorban.

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hogan selgitas oma kirjas, et otsib ja analüüsib jätkuvalt võimalusi meie taimekasvatussektorile erakorralise toetuse eraldamiseks. Juncker teatab, et on palunud oma kolleegidel vastavale komisjonisile esitada ja liikmesriikide vahelisele hääletusele panna erakorralise abi osutamise ja rohestamise nõude paindlikkuse võimaldamise.