Kaheksa kilomeetri pikkune jäätee on avatud valgel ajal kella 09.00-16.00 sõidukitele tegeliku massiga kuni 0,5 tonni (mootorkelgud, ATV-d). Sõiduautosid Laaksaare–Piirissaare vahelisele jääteele ei lubata.

Tee on tähistatud kuuseokstega. Jäätee viiendal kilomeetril on pragu, kuhu on ehitatud ülesõit.

Jäätee hooldaja on Eesti Teed AS.

Kolmapäeval, 21. veebruari hommikuk kell 8.30 avatakse soodsate ilmaolude korral sõidukitele tegeliku massiga kuni 2,5 tonni ka Haapsalu–Noarootsi jäätee.

Umbes kolme kilomeetri pikkune jäätee algab Haapsalus Holmi kallas tänavalt üle Suure Viigi ning lõppeb Noarootsis Österby sadama muuli juures riigimaantee Nõmmküla-Aulepa-Österby lõpus.

Jäätee on avatud valgel ajal, esialgu kella 07.00-18.00. Jäätee rajaja ja hooldaja on Paralepa Sadam OÜ.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jääteede erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda saab vaadata maanteeameti jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral.

Maanteeamet palub sõidukijuhtidel rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.

Vaata kaardilt (üleval), millistele marsruutidele võivad sobivate ilmaolude korral veel jääteed tulla ning kuidas jääteel õigesti liigelda.