Foto: Viio Aitsam

Seda, et Luige aleviku külje all asuva Tammejärve küla kõrval oli veel kolmkümmend viis aastat tagasi järv, populaarne ujumiskoht, kohalikud teavad. "Kui läksin 1972 sõjaväkke, oli järv veel alles, aga kui 1975 tagasi tulin, oli siin ainult väike lomp. See oli minu jaoks tookord väga nukker vaatepilt," räägib sealsamas elav Tamme talu peremees Jüri Nõmmik.

Turbauurijate näpuviga?

Jutt käib järvest, mille Tamme talu kunagi Sausti mõisniku käest ostis. Muidu pruunika rabaveega järv (Tammetalu järv) oli suures osas liivase põhjaga ning isegi Tallinna Nõmme rahvas käis seal ujumas.

Nüüd kasvab 150-200meetrise läbimõõduga veekogu asemel mets ja veepiiril olnud suur kivi, millele ujujad oma riideid panid, jääb Tammejärve küla uuselamu õuemurusse.

Jüri Nõmmik näitab mändide keskel kasvavaid vanu puid ning ütleb, et just selle koha peal oli üks ta lemmikujumispaiku. Nüüd on sealsamas ainult rägastik.

Teisel pool järveaset on näha kuivaks jäänud kraavi koht. Sellest olevat Jüri Nõmmiku onu kalade kudemisajal neid kartulikorviga koju toonud. Kraav ühendas Tamme talu järve ja oja, mis läheb edasi Ülemiste järve poole. "Kalad tulid Ülemistest siia kudema," teab Nõmmik.

Tammetalu järv on täiesti olemas veel Aare Mäemetsa 1977. aastal ilmunud Eesti järvede raamatus. Seal on öeldud, et järv on 3,7 ha suur, sügavus 1,5 m. Veekogust on leitud haruldast ikkesvetikat.

Järve kuivamist seletab Jüri Nõmmik oma isa jutu järgi: lähedusse jääv Männiku karjäär järve seisukorrale mõju ei avaldanud, saatuslikuks sai plaan hakata rabast turvast võtma. "Isa rääkis, et turbahuvilised kaevasid oma kraavid läbi liivakivikihi, mis veekogu Männiku karjääri poolt kaitses. Nii jooksiski järv karjääri tühjaks," räägib Nõmmik.

Pigem karjääri pärast

Järv kuivas ja unustati. Tamme talu järve hakkasid uuesti meenutama Nabala lubjakivimaardla avamise vastased - vaidlus käib ju, kui palju kaevandamine mõjutab veerežiimi. Tekkis kumu, et kaevandajate süül on üks järv kuivaks jäänud.

Jüri Nõmmiku juhendamisel käisid järve asukohta vaatamas geobioloog Rein Hanstein ja Tuhala looduskeskuse juht Ants Talioja. Hanstein leidis pendli abil maa-aluse jõe, voolusängi, mis suubus otse Tammejärve uuselamute vahele. "Järve pruunikas vesi pidi tulema rabast, sest allikakohti ma seal ei mäleta. See madal järv sai ju risti-põiki läbi ujutud," rääkis Nõmmik.

Eesti Geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakonna juhataja Rein Perens ei usu aga, et järv turbahuviliste kaevatud kraavide tõttu kuivas. Tema hinnangul on pigem olnud põhjuseks ikkagi liiva kaevandamine Männiku karjääridest.

"Meil on seal läheduses üks vaatluspuurauk, mis vahemikus 1978-1986 näitab põhjaveetaseme pidevat alanemist," ütles Rein Perens. "Ühe aasta kestel veetase kõigub, aga fikseeritud on isegi aastast 2meetrist veelangust."