Tegelikult kasvab Eestis metsa rohkem juurde kui seda maha raiutakse. Foto: Tiit Blaat

Nende erinevate numbrite tõttu ongi üksjagu segane, kas meil raiutakse metsa enam-vähem samapalju, kui on metsa arvestuslik aastane juurdekasv, või raiutakse tunduvalt vähem, vaid umbes 60% juurdekasvust.
Tänases Maalehes ilmunud metsanduse valdkonna müütide murdmise veerus toodud aastase raiemahu ja juurdekasvu numbrid vajavad lugejatele veidi lahti seletamist.

Statistikaamet avaldab metsaraie kohta kahed andmed – riikliku metsainventariseerimise hinnangul tehtav raie ja metsaraie raiedokumentide alusel. Viimast aga ei pruugita konkreetse aastanumbri sees teha. Nii oli 2015. aastal tegelik raie 9,9 mln ha ja just seda numbrit tuleks aluseks võtta raie ja juurdekasvu vahekorra arvutamisel. See tähendab, et kui keskkonnaagentuur hindab aastaseks juurdekasvuks 13,6 mln tm ja raiutakse 9,9 mln tm, moodustab raie umbes 71–74% aastasest juurdekasvust.

Raiedokumentide alusel arvestades raiutakse metsa aga enam-vähem juurdekasvu ulatuses.