Foto: Raivo Tasso

Kanamunad jaotatakse kaheks kvaliteediklassiks – A ehk värsked inimtoiduks mõeldud munad ja B ehk tööstuses kasutatavad munad. A-klassi munad märgistatakse tootjakoodiga, mis koosneb numbritest ja tähtedest.

Esimene number koodis (0-3) näitab lindude pidamisviisi. Nendeks on:
0 – mahepõllumajanduslik tootmine
1 – vabalt peetavate kanade munad
2 – õrrekanade munad
3 – puuris peetavate kanade munad

Järgnevad tootja riigi kood (näiteks EE – Eesti, LV – Läti, LT – Leedu) ja PRIA-s registreeritud ning registrisse kantud viiekohaline ettevõtte eraldusnumber.

Inimtoiduks mõeldud munade karbil peab kirjas olema pakenduskeskuse tunnustamise number, kvaliteediklass, kaalukategooria, minimaalne säilivusaeg (kuupäev 28 päeva munemise päevast, “ekstra” märgisega munade puhul 9 päeva munemise päevast), säilitamistingimused, munad munenud kanade pidamisviis, tootjakoodi tähenduse selgitus, tootja/pakendaja või maaletooja nimi ja kontaktandmed.

Lisaks kohustuslikule märgistusele võib kanamunapakenditele lisada vabatahtliku märgistuse. Pidamisviisi mõistet “puuris peetavate kanade munad” võib täiendada mõistega “täiustatud puurid”.

Tarbijaid võib teavitada ka munakanade söötmisviisist. Söödakomponendina võib viidata teraviljadele (kui vili moodustab söödasegust vähemalt 60%), konkreetsele teraviljale (vili moodustab söödasegust vähemalt 60%, märgitud teravili vähemalt 30%) või mitmele konkreetsele teraviljale (iga märgitud teravilja vähemalt 5%, vili moodustab söödasegust vähemalt 60%).

Allikas: Veterinaar- ja Toiduamet.