Silmuses hunnunud metssiga. Foto: Eesti Jahimeeste Selts

Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust selgitas, et keelatud püügivahend põhjustab sinna kinni jäänud loomale piina ja on ohtlik ka inimesele, kes metsas liigub.

„Isegi katku ajal ei tohi metssigade püüdmiseks kasutada julmi vahendeid,“ lisas Puust ning avaldas lootust, et võitlus sigade Aafrika katkuga jäetakse professionaalidele, kes teevad seda seadustes lubatud tingimustel ja vahenditega.

"Varemalt on silmustega püüki ette tulnud Ida-Virumaal, nüüd pandi need üles ka Harjumaal. On väga ohtlik, kui ühiskonnale antakse märku, et metssiga on justkui lindprii ja teda võibki igasuguste vahenditega „drastiliselt“ hävitada, siis ka ühiskond reageerib vastavalt.

Sellega peab alati arvestama ja olema väga tähelepanelik, kuidas mingit sõnumit ühiskonnale edastada. Aastaid on jahimehed ja keskkonnainspektorid näinud vaeva, et selliste pahedega võidelda ja saavutatud on ka suurt edu. Kas nüüd mängime SAKi kampaania tuules kõik seni saavutatu maha? Seda ei tahaks mitte kuidagi," kirjutatakse jahimeeste seltsi kodulehel.

"Eesti Jahimeeste Selts mõistab sellise teo üheselt hukka ja palub keskkonnainspektsioonil leida süüdlased ja neid kõige karmimalt karistada. Jahimeeste poolt on vajalik informatsioon inspektoritele antud.

Tahaks väga loota, et igasuguste jahieetika ja moraaliga vastuolus olevate sõnumite levitamine lõpeb ja me suudame asuda konstruktiivsele võitlusele sigade Aafrika katkuga. Palume kõigil jahimeestel silmad lahti hoida ja millegi taolise märkamisel anda kohe informatsiooni."

Silmuses hukkunud metssiga.
Foto: Eesti Jahimeeste Selts