Eestis on olmejäätmete sortimine olnud kohustuslik juba ligi kümme aastat, kuid see pole loodetult käima läinud.
Peamine põhimõte seisneb selles, et ringlussevõtt oleks põletamise ja ladestamise kõrval odavam. Sisuliselt tähendabki see põletamismaksu kehtestamist ning jäätmete prügilasse ladestamise tasu tõstmist. See suurendaks ministeeriumi hinnangul jäätmekäitlejate motivatsiooni korraldada olmejäätmete liigiti kogumist paremini.
Jäätmekäitlusettevõtted peavad edaspidi jäätmeveo arvel segaolmejäätmete ja liigiti kogutud jäätmete teenustasud eraldi kirjutama, et klientidele oleks üheselt selge, mille eest ja kui palju ta maksab.
Pakendijäätmete kogumisega tegeleva OÜ Tootjavastutusorganisatsioon juhatuse liige Kristiina Dreimann-Azojan tõdes, et planeeritava saastetasu tõusu mõju kodumajapidamisele on väike. Näiteks 240-liitrise prügikasti tühjenduse hinnale lisandub 72 senti.
Lisaks on plaanis ka mitmeid muudatusi, mille eesmärk on muuta liigiti sorditud jäätmetest vabanemine inimestele mugavaks.

Avalehele
161 Kommentaari
Loe veel: