Kristjan Altroff abikaasaga. Foto: erakogu

Eelkõige oli see Altroffi arvates tunnustus missioonitundega kogukonnateemasid vedavale Krista Habakukele ja Ants Kuningale, samuti Haljala vallavolikogu esimehele Vello Väinsalule, kelle kaasabil on nii mõnigi Kodukandi soovitus igapäevaelu praktikasse üle võetud.

Aga ka Käsmu külaelanikele, kes on viimastel aastatel oma südame, aja ja töökätega kogukonda aidanud, viitab külavanem.

"Ka kahesaja-aastases Eestis peitub küla edu ja jätkusuutlikkuse võti aja panustamises ja kogukonna hoidmises." Just teineteise hoidmist rõhutas oma kõnes ka president.

Külavanemana soovib Kristjan Altroff tänada kirikuõpetaja Urmas Karileeti ja Käsmu koguduse juhatust, külaelu eestvedajaid Mari-Liis Vohlit, Virge Ongi ja Epp Ojalille, meie erinevatele kultuuri- ja külaelu edendamise projektidele kaasa aidanud Tiit Pruulit, Heiti Häält ja Tarmo Tamme, külamehi Priit Maanurme, Tõnu Hellamit ja Meelis Liivlaidi, kuldsete kätega Hugo Lepikut ja Eve Kaske, ning kõiki Käsmu noori, kes on aidanud korraldada toredaid ühisüritusi, toimetada Käsmu uudiseid, edendada rannakalandust ning tagada mereturvalisust.

Viimasena mainib Altroff, et kutse oli ka tunnustus merelisele mõtlemisele tervikuna, ja lubab, et Käsmu küla annab ka tulevikus omapoolse panuse merekultuuri ja merelise hariduse edendamisse.