Näiteks olid ebaausate kauplemistavadega kokku puutunud kõik küsitlusele vastanud suured lihatööstused ja piimatööstused. Selline ebaõiglus peegeldub ka tarneahela nõrgima lüli – põllumehe – sissetulekutes.

Raskem piima- ja lihatööstustel

Sagedamini esinenud ebaausate kauplemistavadena mainivad Eesti toidutööstused lepingutingimuste pealesurumist kaubanduspartneri poolt, ähvardust tooted nimekirjast välja arvata, et peale suruda tööstusele ebasoodsamaid kaubandustingimusi, lepingutest mitte kinnipidamist ja maksmist teenuse eest, mida ei ole tegelikult kasutatud. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhi Sirje Potisepa sõnul pole lepingud tasakaalus ja kaubandus on jõupositsioonil.

Avalehele
104 Kommentaari
Loe veel: