Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on ajaloolise Kehra paberivabriku tuhast tõstnud, rajades mõne aasta eest muu hulgas uued puhastusseadmed. Lisaks on jõele ehitatud kalapääs kalade kudemiseks ja rändeks. Foto: Sven Arbet

Nimelt kehtivad alates 1. jaanuarist senisest rangemad nõuded raskmetallide ja teiste ohtlike ainete heitvees sisalduse piirväärtuste kohta, nende kontsentratsioon peab olema senisest madalam, aga näiteks kaadmiumi sisaldus heitvees on üldse keelatud.

Pärast seda, kui keskkonnaamet juhtis Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi tähelepanu asjaolule, et nüüd tuleb hakata seirama raskmetallide sisaldust heitvees, alustas tehas seiret. Analüüsid näitasid, et tehasest ülesvoolu võetud proovides on ohtlike ainete sisaldus mõnel juhul isegi kõrgem kui paberivabriku heitvees.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: