mudakonn Foto: Keskkonnaministeerium

Keskkonnateo konkurssiga tunnustame neid toredaid inimesi, kes hoolivad elukeskkonnast ja hoolitsevad selle eest, et ka teised seda teeksid. Konkursi eesmärk on välja selgitada konkreetsed tegevused ja kampaaniad, millel on positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud inimeste keskkonnateadlikkust.

Eelmisel aastal said võidurõõmu maitsta MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing jäälinnuaasta projektiga ning SA Things oma veebikeskkonnaga Kuhuviia.ee, mis on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus. Tunnustatud on ka Porkuni kooli algatatud konnade päästmist, Suurupi-Muraste-Tilgu masuudireostuse likvideerimist, Tartu loodusmaja loomist ning paljusid teisi tegusid.

Keskkonnasõbralikku ettevõtte konkurssi raames otsime tublisid Eesti organisatsioone, kes on keskkonnasaaste vähendamise ja keskkonnahoiu suurendamise nimel enam panustanud. Konkursil saab kandideerida kolmes kategoorias: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ning keskkonnasõbralik tootmisprotsess.

Varasemate tunnustatute hulka kuuluvad AS Estonian Cell, Werrowool OÜ ja paljud teised. Parimad Eesti ettevõtted saavad võimaluse osaleda ka Euroopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil. Eelmisel aastal jõudis keskkonnajuhtimise kategoorias parimate hulka tselluvilla tootja Werrowool OÜ ning rahvusvahelise koostöö kategoorias rõivatööstuse jääkide taaskasutaja OÜ AusDesign.

Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli pälviv organisatsioon saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valida välja pakutud auhindade seast keskkonnatulemuslikkuse või enesetäienduseks auhinna, mille maksimaalne väärtus on 35 000 eurot. Parima keskkonnateo auhinna saaja pälvib rahalise auhinna ja keskkonnamärgise kasutusõiguse.

Konkurssi võitjad kuulutatakse välja jaanuarikuu lõpus. Keskkonnasõbraliku ettevõtte valimist korraldab komisjon ning keskkonnateo valimisel saab lisaks komisjonile kaasa lüüa ka Eesti rahvas — Delfi portaalis avatakse selleks puhuks eraldi keskkond, kus on võimalik kandidaatidega tutvuda ning oma hääli anda.

Ootame kõiki huvilisi osalema ning loodame üheskoos suurendada teadlikkust parema elukeskkonna loomisel. Loe keskkonnakonkursside kohta lähemalt veebist www.keskkonnatunnustused.ee või Facebooki lehelt Keskkonnatunnustused.