ingmar muusikus Foto: Ingmar Muusikus

Maaleht kirjutas 14. märtsil keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse kavast liita riiklik ilmateenistus (EMHI) ja seirega tegelev Keskkonnateabe Keskus (KTK) üheks seireasutuseks.

Kuna mõlema praegu eraldi tegutseva asutuse töö on väga erinev, pidas kunagine keskkonnaminister Andres Tarand seda plaani sama targaks, kui ühendada suka- ja vorstivabrik.

Ekspertide ja teadlaste arvates mammutplaani teostumisel iseseisvat ilmateenistust Eestisse alles ei jääks. Peljatakse ka teaduse hävitamist uues ühend­ettevõttes.

“Kardan, et praeguse seisu juures saab lolluse peatada ainult peaminister,” tõdes Tarand kahe nädala eest Maalehes ja lubas ka käigu Ansipi juurde ette võtta.

Nüüdseks on ta oma lubaduse täitnud.

Ennustus: uut asutust on paariks-kolmeks aastaks

“Ansip kuulas mind ära, küsimusi ei esitanud, kuid möönis, et Lätist ei maksaks eeskuju võtta. Soome katse, mis võis olla meie ministeeriumile eeskujuks, jäeti üle lahe aga pooleli,” võttis Tarand kohtumise kokku. “Peaminister lubas keskkonnaministriga rääkida.”

Valitsusjuht on oma lubaduse täitnud.

“Peaminister rääkis pärast Andres Tarandiga kohtumist keskkonnaministriga ning andis talle ülevaate Tarandi muredest,” kinnitas valitsuse meedianõunik Liina Kersna.

Kersna sõnul tegeleb teemaga edasi minister, sest “hallatavate riigiasutuste töö korraldamine on vastavalt seadusele ministri pädevuses”.

Ansip oma seisukohta avalikult välja ei öelnud.

Pööripäeval, 20. märtsil, toimus EMHI ja KTK töötajate kohtumine ministeeriumi seltskonnaga, kus liitumist selgitasid esimest korda laiemalt asekantsler Kristina Grau ja liitmist vedav projektijuht Mari Sepp.

Kohalolnute sõnul kujunes koosolek tormiliseks ja kohati lausa tervist kahjustavaks, sest vallandusid mitme kuu vältel kogunenud pinged.

“Ühendamine aitab killustatust vähendada, sellega toome sarnased seired kokku,” tõi põhjenduseks ministeeriumi esindus.

“Ilmamõõtmised ja loomaloendused pole üldse sarnased!” kostus saalist vastuväide.

Jah, ministeerium on tellinud mitu analüüsi, mis väidavad, et seirekorralduses leidub mõningast rööpsust, kuid asutuste ühendamist neis ei soovitatud, teadsid kokkutulnud.

Saalis viibinute seas valitses liitmisele üsna üheselt vastuseis, kuigi ministeerium rahustas: kedagi ei koondata, vastupidi, töötajaid tuleb juurdegi!

Uudo Timm, KTK keskkonnaregistri osakonna juhataja, hindas aga tulevikku nii: “Kogemus ütleb, et iga uus asutus keskkonnaseire alal on jõudnud tööd alustada ja töötada kaks kuni kolm aastat, siis alustab ministeerium uut reformi. Prognoosin, et loodav asutus eksisteerib samuti kaks-kolm aastat!”

Järgnes aplaus.

EMHI ja KTK töötajate peamine ettepanek oli lükata liitmine edasi. Vastaspool lubaski mitte kiirustada.

“Loomulikult kaalume väga põhjalikult, milline oleks kõige otstarbekam asutuste liitmise tähtaeg, praegu ei ole ka ühtegi ametlikku dokumenti, mis 1. mai kuupäeva oleks põlistanud,” edastas ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Pille Rõivas. Tema kinnitusel oli 1. maiks välja käidud liitmise kuupäevaga tegu üksnes
7. veebruaril tehtud keskkonnaministeeriumi valitsemisala juhtide ühise ettepanekuga.

Lihtne on asju ümber korraldades lõhkuda

Endine põllumajandusminister, nüüdne Riigikogu keskerakondlasest liige Ester Tuiksoo näeb liitmisel sarnasust endise taimetoodangu inspektsiooni ja maaparandusbüroode ühendamisel tekkinud põllumajandusametiga, mille suhtes valitseb ka kolmandal tegutsemisaastal nii töötajate kui põllumeeste rahulolematus. Maaparanduse teemad on vajunud täiesti tagaplaanile.

“Lihtne on asutuste ühendamise sildi all ettevõtete normaalne töö lõhkuda, aga tagajärgede eest ei võta vastutust ükski ühendaja,” märkis Tuiksoo.

Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees, sotsiaaldemokraat Karel Rüütli on teinud Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku kutsuda komisjoni istungile minister, eksperdid ja teadlased, et koos arutada EMHI ja KTK liitmist.

Tema hinnangul on asjal kiirustamise maik juures ja asi ei tugine põhjalikele analüüsidele. Ka on avalikkusega suhtlemisel tõsiselt mööda pandud.

Samal teemal: “Ministri reformiplaan ajas teadlased raevu”, ML, 14. märts