Foto on illustratiivne Foto: Karin Kaljuläte

Korra oli Elektrilevi juba kaasatud Pärnumaa Digitee projekti, aga siis otsustas võrguettevõte siiski kiire interneti väljaarendamise reelt maha astuda.

Elektrilevi tootearenduse ja teenuste osakonna juhataja Taavo Randna selgitas, et ettevõte näeb lairiba internetivõrgu arendamises võimalust kasutada efektiivsemalt oma elektrivõrgu õhuliine.
 
“Kaalume pilootprojekti, mis aitaks analüüsida, kuidas mitme eri liiki funktsiooni haldamine oma taristul tegelikkuses välja näeb,” märkis ta.

Lõuna-Eestis kiire internetiühenduse rajamist koordineeriv Võru maavanem Andres Kõiv, kes nüüd siirdub loodava Võru valla volikokku rääkis, et kui lairibaühenduse arendamisse hakkavad tulema ka riigiettevõtted, siis võib karta, et noolitakse vaid magusamaid piirkondi ja ääremaale ei jõua kiire võrguühendus ka kümne või viieteistkümne aasta pärast.

Nii saadeti 18. oktoobril asjaga tegelevatele valitsusasutustele pöördumine, milles soovitakse, et maakondi käsitletaks selles projektis eraldi tervikuna.

Avalehele
10 Kommentaari
Loe veel: