Rail Balticu trass puudutab 700 kinnisasja. Foto: Eero Vabamägi

Kohila vallavolikogu saatis Rail Balticu juhtkomiteele kirja, milles ütleb, et ei muuda oma varasemaid otsuseid Rail Balticu kohta. Üks neist välistas Kohila alevit läbiva trassialternatiivi 12A ning teine Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt kulgeva 16A.

Just viimati nimetatut eelistas aga Rail Balticu juhtkomitee oma hiljutises otsuses. Harju, Rapla ja Pärnu maavanemaid ning ministeeriumide esindajaid ühendav juhtkomitee tugines oma otsuses maavanemate ettepanekule ja Rail Balticu konsultandi pakutud eelistusele.

16A on trass, mille eelmine valitsus mullu novembris peetud kabinetiistungil kõrvale lükkas, jättes piirkonnas kaardile kaugemalt idast Salutaguse külje alt kulgeva 16D.

Eelmine valitsus tugines eelmise Rapla maavanema Tiit Leieri ettepanekule. Leier omakorda lähtus Kohila valla eelistusest.

Ta põhjendas, et 16A hakkaks takistama Kohila vallale olulise piirkonna, nn Uus-Kohila arengut ja läheks vastuollu valla üldplaneeringuga. Alale on koostatud detailplaneeringuid, sinna on rajatud teid ja veetrasse ning ehitatud maju.

Lisaks 16D-le jättis valitsus novembris valikusse Nabala looduskaitsealast ida poolt kaarega mööduva trassi 13BC, et saaks võrrelda mitut alternatiivi.

Pikemalt saab teemast lugeda Raplmaa Sõnumitest.