Foto: Ilmar Saabas

Kooselulepingu saavad sõlmida kaks täisealist ja teovõimelist füüsilist isikut olenemata soost. Vähemalt ühe isiku elukoht peab olema Eestis. Lepingut ei või sõlmida isikute vahel, kellest vähemalt üks on lepingu sõlmimise ajal abielus või kellel on kehtiv kooseluleping. Leping sõlmitakse notariaalselt tõestatud vormis ja selleks peavad elukaaslased tegema isikliku tahteavalduse.

Lepingu sõlmimise käigus tuleb valida kolme varasuhte liigi hulgast sobiv varasuhe: varaühisus, juurdekasvu tasaarvestus või varalahusus. Kooselulepingu kehtivuse ajal on registreeritud elukaaslastel teineteise suhtes ülalpidamiskohustus. See, kuidas isikud täpsemalt lepinguga seonduvaid õigusi ja kohustusi teostavad, sõltub nendevahelisest kokkuleppest. Näiteks saavad pooled leppida kokku ka lepingujärgses ülalpidamiskohustuses. Kooseluleping kantakse rahvastikuregistrisse ja valitud varasuhe abieluvararegistrisse.

Euroopa Liidus on samasoolistel partneritel võimalik kooselu registreerida 14 riigis, neist neljas riigis (Belgia, Luksemburg, Prantsusmaa ja Holland) on kooselu registreerimine sooneutraalne.