Kõrgepingeliinide all võib põllutööde tegemine olla ohtlik. Foto: Anni Õnneleid

Õnnetuse tagajärjel süttis järelhaagis, selle kummid ning haagise peal olnud heinapallid. Lisaks põles 0,5 hektarit ümberkaudset kõrrepõldu.

Elektriliinide tõttu olid kustutustööd esialgu raskendatud ja ohtlikud, kuid päästjad hoidsid tule leviku kontrolli all. Elektrikud maandasid liini ning päästjad said kustutustööd lõpule viia. Traktor jäi terveks ja tulest puutumata ning inimesed õnnetuses viga ei saanud.

Neli nõuannet Eleringilt

  • Elektrilöögi võib saada ka juhet puutumata. 330- ja 110kilovoldiste (kV) elektriliinide puhul võib surmava elektrilöögi saada ka ilma liini puutumata. 110 kV liini puhul võib elektrilöök toimuda ühe meetri kauguselt kõrgepingeliini juhtmest ning võimsamate puhul 2,5 meetri kauguselt. Ohustatud võivad olla kraanad, tõstukid või kombainid, aga ka kõrged antennid, batuudid või tuulelohed.
  • Jälgi sõiduki kõrgust ja liikumiskohti. Ohtlikke olukordi tekitavad metsa- ja ehitustehnika, mille liikuvad osad tõusevad mitme meetri kõrgusele. Elektriliinidele satuvad ohtlikult lähedale ka põllutöömasinad. Avalikult kasutatavatel teedel tuleb 4,5 meetrist kõrgemate transpordivahenditega liiklemine Eleringiga kirjalikult kooskõlastada. Väljaspool avalikke teid elektriliinide kaitsevööndis liigeldes tuleks ohutuse tagamiseks enne konsulteerida Eleringiga.
  • Pinge alla sattunud masina juht ei tohi kabiinist väljuda. Elektripinge alla sattunud masina kabiinist ei tohi mitte mingil tingimusel väljuda, sest nii satub juht veelgi suuremasse ohtu. Kui masinat pole võimalik liinijuhtme juurest omal jõul eemaldada, tuleb kabiinist väljumiseks oodata kõrvalist abi ja saada kinnitus, et liin on välja lülitunud, mis peaks juhtuma automaatselt. Ohtlik on olla ka pinge alla sattunud masina lähistel. Sel juhul peab vältima kahe jalaga korraga maas olemist.
  • Igasugune tegevus liinide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada. Elektriliinide kaitsevöönd on 40 meetri raadiuses liinidest. Kõrgepingeliinide läheduses toimuvad tegevused, näiteks avalikud üritused, ehitustegevus, metsa- ja pinnasetööd, tuleb enne kooskõlastada. Keelatud on millegi ladustamine õhuliini all või selle vahetus läheduses. Kõrgepingeliinide eest vastutab Elering ja madal- ning keskpingeliinide eest Elektrilevi.