Marko Jakobi
Nüüd justkui oleksin automaatselt selle korteri omanik. Seadus ütleb, et kui ma ei loobu kolme kuu jooksul, arvates teate saamisest, olengi automaatselt pärija. Kas see on teate saamine, kui sugulane helistab mulle, või pean ära ootama, millal notar saadab ametliku teate, et võiksin olla pärija? Jurist: "Need on teemad, mis meie õiguses selgeks vaieldud ei ole. Ilmne on küll see, et kui juba notar ametliku teate saadab, siis hiljemalt sellest hakkab kolmekuuline tähtaeg jooksma. Õiguskäibes osalejad peavad käituma heas usus ja mõistlikult. Tavaliselt ei vaielda. Näiteks Saksamaal on tavaks, et pärija ise ütleb notarile, millal ta teada sai. Tõendamist ei nõuta niikaua, kuni keegi midagi muud ei väida."
Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: