Rootsis koostavad asjast huvitatud isikud kolme kuu jooksul pärast pärandaja surma pärimisakti, bouppteckning, milles on ära toodud nii pärandvara kui ka kohustuste koosseis, teadaolevate testamentide ärakirjad, pärijate nimed ja aadressid, pärandist ilma jäetud ja pärandist loobunud sugulaste nimed ja aadressid, aga ka muud asjas tähtsust omavat teavet. 

Avalehele
4 Kommentaari
Loe veel: