FOTO: Anni Õnneleid

Kingitusteks sobivad kogukondade ettevõtmised, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele.

„Selleks võib olla kogukonna ühtsustunde tõstmine, elutervema ja vaimsema keskkonna loomine ning füüsilise elukeskkonna rikastamine püsivate väärtustega,“ täpsustas Habakukk.

Projekti eesmärk peab vastama EV100 põhiväärtustele ning olema otseselt seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega.

Kingitusteks jagatavad vahendid tulevad tuleb riigieelarvest, mis on Vabaerakonna ettepanekul suunatud avalikule konkursile. Vabaerakonna esimees Artur Talviku sõnul on erakond loomisest alates keskendunud kogukondade eest seismisele ning peab oluliseks, et oma kodukohas toimuva üle saaks otsustada kohalik elanik.

„Selle taotlusvooru aluseks on Vabaerakonnale riigieelarvest eraldatud nn katuseraha, millest me otsustasime loobuda ning anda see Kodukandile kogukondade arendamiseks,“ sõnas Talvik. Ta tõi välja, et rahataotluste üle otsustab ühise kokkuleppe järgi sõltumatu komisjon ning selliselt, et 265 000 eurost saaksid osa võimalikult paljud kogukonnad üle Eesti.

Ühe projekti kohta on võimalik taotleda kuni 5000 eurot ning eripäraks on see, et toetusele ei pea lisama omafinantseeringut.

Taotlusi hindab Kodukandi liikumise loodud seitsmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kogukonna eksperdid, EV 100 juhtrühma, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, LEADER Liidu ning siseministeeriumi esindaja.

"Külaliikumise Kodukant roll on seda raha administreerida ja seista hea selle eest, et kingitus jõuaks igasse Eesti piirkonda,“ selgitas Krista Habakukk.

Taotlusi saavad kogukonnad esitada 1.-12. märtsini, projekte võib hakata ellu viima alates 1. maist. Taotlusvooru materjalid on saadaval Kodukandi kodulehel.