Omanikuta on praegu veel 9,2% maast. Mis sellest saab? Reformimata maad on 415 000 ha. Üle poole moodustab riigi omandisse jääv maa - looduskaitseliste piirangutega alad, maardlate maa-alad, riigimetsamaa jms. Ülejäänud maa osas on veel pooleli erastamise ja tagastamise toimingud. Omavalitsustest rääkisime. Riigiasutused on küll määratlenud oma ülesannete täitmiseks vajaliku maa, kuid seegi vajab veel maakatastris registreerimist. Sellest maast, millele pole esitatud tagastamise ja erastamise nõudeid ning mida ei taotleta munitsipaalomandisse, saab lisa riigi maareserv. Seda saaks riik ka võõrandada. Aga nii me ka ei tohi teha, et täna müüme maa ära ja homme tuleb maha märkida uus teetrass ning siis läheme ja ostame kalli raha eest sama maa tagasi. Selliseid vigu on juba tehtud.
Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: