Kährik Erakogu

Eesti Jahimeeste Selts on kirjutanud veterinaar- ja toiduametiga alla kaks lepingut vere- ja peaproovide hankimiseks marutaudivastase vaktsineerimise järelkontrolliks.

Leping nr 41 näeb ette vere- ja peaproovide kogumist ainult puhvertsoonis ajavahemikul august 2015 kuni 28.02.2016. Ära tuleb anda 250 rebase- ja kährikupead ja 250 vereproovi.

Leping nr 42 näeb ette riskirühma kuuluvate kährikute ja rebaste peade toomist tänavu esimesest aprillist kuni aasta lõpuni, mil tuleb koguda 750 rebase ja kähriku pead. Järgmisel aastal tuleb koguda 1000 pead.

Tänase päeva seisuga on lepingust 41 täidetud 4% ja lepingust 42 7%. Väga halvad näitajad. Kuna aasta lõpuks peab olema vastavalt lepingule 42 varutud 750 pead, siis tunneb EJS sügavat muret plaani täitmise pärast. "Oleme siiamaani olnud riigile võrdväärne partner jahiasjade ajamisel, aga praegu, kui vaatame nende lepingute täituvusprotsente, on pilt kurb," on jahimehed mures.

Hoolimata sellest, et leping on kehtinud enam kui viis kuud, ei ole selle aja jooksul kuuest maakonnast (Harju, Hiiu, Ida-Viru, Pärnu, Tartu, Valga) laborisse jõudnud mitte ühtegi riskilooma proovi. "Juhul kui need paiknevad külmkappides, siis palume need VTA-le üle anda, juhul kui neid pole kogutudki, siis on enam, kui viimane aeg lepingulisi kohustusi täitma hakata," soovitab jahimeeste esindusorganisatsioon.