Turba kaevandamine ja vee puhastamine Soomes VAPO kaevandusalal. Foto illustratiivne. Foto: Ivar Soopan, Maaleht

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas Lääne-Nigula valla kaebuse OÜ Kekkilä algatatud vaidluses. Nüüd tuleb enne kaevandamisloa kooskõlastamist keskkonnamõjude kohta teavet juurde koguda.

OÜ Kekkilä omab luba kaevandada Lääne-Nigula vallas turvast. Osaühing soovib kaevandamisala laiendada ning esitas selleks Keskkonnaametile taotluse. Keskkonnaamet valmistas ette kaevandusloa eelnõu, ent Lääne-Nigula vald ei nõustunud luba kooskõlastama.

Vald leidis, et ei saa kaevandamisloa andmisega nõustuda enne, kui on tehtud põhjalik uuring selle kohta, mis põhjustab kaevandamisala lähistel asuva Salajõe küla kaevuvee halba kvaliteeti. Varasemad kaevandamisloa menetluses tehtud uuringud näitasid, et kaevandamine on üks paljudest teguritest, mis kaevuvett mõjutavad.

OÜ Kekkilä esitas omakorda halduskohtule kaebuse, milles palus kaevandamisloa kooskõlastamata jätmine tunnistada õigusvastaseks ja kohustada valda kooskõlastamise üle uuesti otsustama.

Halduskohus leidis, et valla otsus mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega oli põhjendatud. Erinevalt halduskohtust ringkonnakohus siiski rahuldas OÜ Kekkilä kaebuse ja kohustas valda kooskõlastamise üle uuesti otsustama.

Lääne-Nigula vald ei jätnud asja sinna paika ja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.
Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jättis jõusse valla ning halduskohtu otsused.

Riigikohus leidis, et valla soov koguda enne kaevandamisloa kooskõlastamist teavet, kuidas saaks kehva kaevuvee probleemi lahendada, on põhjendatud.
Kohalik omavalitsus peab kaevandamisloa kooskõlastamise üle otsustades lähtuma omavalitsuse ja kogukonna huvidest, mille hulka kuulub ka kvaliteetse joogivee kättesaadavus.

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et keskkonda mõjutavate tegevuste (sh turba kaevandamise) üle otsustamisel tuleb selgitada välja nende mõju ulatus ning lahendused võimalikele probleemidele. Ehkki kaevandamise mõju kaevuvee kvaliteedile ei pruugi olla eraldivõetuna oluline, võib see muutuda oluliseks keskkonnaseisundi haavatavuse tõttu või kombineerituna teiste mõjutustega (sh põllumajanduse ja maastiku iseärasustega).

Lääne-Nigula vald asus juba enne kaevandusloa kooskõlastamata jätmist valmistama ette taotlust uuringute toetamiseks. Sestap ei pidanud Riigikohus ka põhjendatuks OÜ Kekkilä väidet, et kaevandamisloa kooskõlastamata jätmine oli ebaproportsionaalne.