Läänemeresõbralik farm. Foto illustratiivne. Foto: Lii Sammler

Üldvõit läks tänavu Kristian ja Maria Lundgaard-Karlhøj talule Loode-Taanist.

Eestit esindas rahvusvahelisel põllumajandustootjate konkursil „Läänemere-sõbralik talunik 2019“ Saareõue OÜ Pärnumaalt.

Läänemere valglal paiknevast 11 riigist valitakse konkursil kohalik võitja ning nende vahel üks üldvõitja. Rahvusvahelisele žüriile avaldasid muljet taanlaste suurfarmis kasutusel olevad toitainete keskkonda leostumise vähendamise võtted ning nende järjepidev koostöö teadusasutustega, et leida uusi tulevikku vaatavaid kestlikke põllumajandusviise.

Talus on biogaasijaam, millega katsetatakse mitmesugusest biomassist kütuse tootmist, enne kui biomass põldudele viiakse. Koostöös Taani tehnikainstituudiga katsetakse ka jahumardikate vastsetest saadud valgu kasutamist söödana.

Peamiselt aitab nii Taani, Eesti ja ka teiste talude võitjaid toitainete lekkimise probleemi vähendada õige tööde ajastus ning selleks sobiv tehnoloogia. Lisaks kasutatavad mitmed võitjad märgalasid toitainete settimiseks. Taanlastel on plaanis tuleval aastal luua oma maale veel ka hektari suurune märgala. Taani suurfarm läks hiljuti üle mahetootmisele ning samuti toimub seal praegu üleminek mahedale seakasvatusele.

„Kristian ja Maria näitavad, et ka suur põllumajandustootja saab olla keskkonda säästev, kui tootmine on mitmekesine, nüüdisaegne ja pidevalt enda tehnoloogiaid täiendatakse. Arvan, et kõik Läänemere riikide talunikud saavad neilt eeskuju võtta,“ ütles Maailma Looduse Fondi Läänemere programmi juht Ottilia Thoreson.

Läänemere-sõbraliku taluniku auhinda (Baltic Sea Farmer of the Year Award) antakse välja 2009. aastast. Konkurssi korraldab Maailma Looduse Fond (WWF) koos kohalike partneritega Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Taanis, Rootsis, Soomes, Saksamaal, Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. Auhind on mõeldud tunnustamaks Läänemere valglal tegutsevaid talunikke, kes enda tegevusega veekeskkonda leostuvaid toitaineid aitavad vähendada.