. Foto: Sven Arbet

Pärast enam kui kümme aastat kestnud lahinguid teadlaste ja loomakaitsjate vahel on Euroopa Liidu seadusandjad lõpuks valmis saanud uue õigusliku raamistiku, mis regulerib loomade kasutamist teadustöös, vahendab Nature artiklit TÜ teadusportaal Novaator.

Parlament ja nõukogu peavad direktiivi veel ratifitseerima, kuid see toimub tõenäoliselt ilma edasise aruteluta juulikuuks.

Direktiivi varasemad eelnõud seadsid tõsisesse ohtu Euroopa biomeditsiinilised uuringud, seades karmid piirangud primaatide kasutamisele teadustöös. Lõplik direktiiv aga hajutas teadlaste mured suures osas. Näiteks on primaate kasutavad baasuuringud lubatud ning loomi ei kästa kohe peale tagasihoidlike ebamugavuste põhjustamist hävitada, mis oli tingimuseks seaduse varasemas versioonis. Loomi saab peale uuringuid seega kasutada ka uutes protseduurides. Samal ajal püütakse direktiiviga siiski laboriloomade heaolu parandada, seades piirangud minimaalsele puurisuurusele ja teistele tingimustele.

Direktiiv koostati 1986. aastal vastu võetud laboriloomade kaitset puudutava reeglistiku uuendamiseks ning regulatsioonide ühtlustamiseks Euroopa Liidu territooriumil. Poliitilised arutelud algasid 1998. aastal ning 2002. aastal andis Euroopa parlament komisjonile mandaadi akti eelnõu koostamiseks. 2008. aastal valminud eelnõu ehmatas nii akadeemilisi teadlasi kui ka ravimitööstust, pakkudes välja äärmuslikud piirangud uurimustele ning suurendades bürokraatlikke nõudmisi teadlastele. Näiteks keelati primaatide kasutamine uuringutes, kui tegemist ei ole just otseselt inimeste elu ohustavate haiguste ravimisega, blokeerides nii baasuuringud, eelkõige aju-uuringud.

Lisaks keelati algses versioonis kanamunade teaduslik kasutamine, mis on vaktsiinide tootmiseks hädavajalik. Nõue loomade hävitamiseks peale tagasihoidlikke ebameeldivusi põhjustavaid uuringuid oleks kordades suurendanud katseteks vaja minevate loomade arvu.

Lõpptulemus on teadlaste jaoks kaugel täiuslikust, kuid vähemalt on loomkatsed võimalikud, kinnitavad eksperdid. Direktiiv keelab küll mõnda tüüpi uuringud – näiteks suurte ahvide peal tehtavad katsed või äärmuslikku ja pikaajalist valu põhjustavad uuringud. Teadlased saavad aga kliiniliste erivajaduste korral taotleda sellisteks uuringuteks spetsiaalselt komisjonilt erilubasid.