Foto: Sven Arbet

Osalt sel põhjusel – et üldsuse arvamus loomakasvatusest ja lihatoidust sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses levivate teadete mõjul liiga palju tegelikkusest ei kaugeneks – ühendasid jõud ka Euroopa loomakasvatajad.

Nimelt kutsuti septembris ellu üleeuroopaline algatus European Livestock Voice (Euroopa Kariloomade Hääl), mille eesmärk on vähendada lihatootmist ümbritsevat vääritimõistmist avalikkuse ees ning taastada aruteludes tasakaal.

“Usume, et kampaania on vajalik eksitava informatsiooni vastu seismiseks,” sõnas algatuse esindaja The Guardianile.

Toetusgrupp, kuhu kuuluvad lisaks Euroopa suurimale põllumeeste esindusorganisatsioonile Copa-Cogeca ka liha-, karusnaha- ja söödatootjad, soovib, et inimesed näeksid ühiskonna ja maaelu tervikpilti.

Avalikkuses (näiteks reklaamidega Brüsseli metroos) ja internetis aktiivselt sõna võtta plaaniva European Livestock Voice eesmärk on pakkuda päevakajalistele debattidele alternatiivset ja faktipõhist vaatenurka.

Septembris kohtudes sõnastati manifest, millest osa kõlab nii:

“Loomakasvatus on täna nii Euroopas kui ka mujal avalike arutelude keskmes. Aruteludega käib kaasas hulk müüte ja stereotüüpe, mis maalivad pildi, mis on teravas kontrastis sellega, mida tuhanded põllumehed tegelikult igapäevaselt näevad. Olukord on ohtlik, kuna Euroopa Liidu loomapidamise mudel seisab vastamisi suurte väljakutsetega, et tagada majanduslik elujõulisus, põlvkondade vahetus ja ühiskondlike ja keskkonnaalaste nõudmistega kohanemine.”

Lihasõprade sõnul on praegune debatt liha ja loomakasvatuse osas olnud ühekülgne ning tähelepanu pole pööratud loomakasvatuse panusele bioloogilisele mitmekesisusele, bioenergiale ja maapiirkondade majandusele ning jätkusuutlikkusele.

The Guardian vahendab European Livestock Voice'i kõneisiku sõnu:

“On hästi teada, et osa Euroopa populatsioonist tarbib liiga palju lihatooteid, ent pole tõendeid selle kohta, et tootmise vähendamine ka tarbimise vähenemiseni viiks. Loomsete toodete tarbimise drastiline vähendamine või lihaasendajatega asendamine võib olla ka halvem kui liha tarbimisest saadavad kasud, ilma et see märgatavalt keskkonda või tervist parandaks.”

Kas põllumehed ei hooli loomade heaolust? Kas kilogrammi loomaliha tootmiseks kulub 15 000 liitrit vett? Kas veterinaarravimid reostavad keskkonda? Miks kasutatakse antibiootikume? Miks transporditakse elusloomi? Kas punase liha söömine tekitab vähki?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastuse leidmiseks lõid liha eestseisjad portaali www.meatthefacts.eu, kus lükatakse ümber loomakasvatuse ja liha tarbimise kohta levivaid ekslikke väiteid.

“Me ei ütle, mida peaksid sööma, jooma või kandma, ent on hea kuulda loomakasvatusse puutuvas mõlemat osapoolt,” tervitab kiri portaali külastajaid.