Riigimaadel on potentsiaalseid VEP-alasid veel vähemalt 48 000 hektarit, leiab Renno Nellis. Seega jagub tööd selle projekti raames ja tõenäoliselt ka edaspidi. RAUNO VOLMAR

Aastatel 2018–2020 läbiviidavat vääriselupaikade inventuuri projekti toetab Baltic Sea Conservation Foundation, mis asutati 2014. aastal kokkuleppel Saksamaa keskkonnaühendustega ja Nord Stream AG rahaga. Viimases omakorda on enamusosalus Vene maagaasiettevõttel Gazprom.

Miks tuleb rahastus just sellest allikast?

Avalehele
12 Kommentaari
Loe veel: