AFP/Scanpix

„Olenemata asjaolust, et tegu on inimestega harjunud loomaga, ei ole kärarikas ööklubi metsloomale sobiv keskkond,“ ütles liikumise Loomade Nimel esindaja Kristina Mering. „Rahalistel eesmärkidel sarnaste meelelahutusürituste korraldamine, mille jaoks ei peeta paljuks ka metsloomade kohaletoomist müra keskele inimesi lõbustama, ei saa tänapäeval enam aktsepteeritavaks pidada,“ lisas Mering.

„Karu toomist ööklubi keskkonda ei saa õigustada sellega, et tegu on tsirkuseloomaga, kuna metslooma seisukohalt on mõlemad talle ebaloomulikud keskkonnad. Mitmetes riikides on metsloomade kasutamine tsirkustes keelustatud just seetõttu, et sellises keskkonnas pole neile võimalik tagada heaolu. Tsirkuseloomad kannatavad stressi all ning nende elurütm on häiritud ebaloomuliku müra ja valguse tõttu,“ sõnas Annika Lepp Eesti Loomakaitse Seltsist.

Eesti Loomakaitse Selts ja liikumine Loomade Nimel kutsuvad inimesi üles näitama empaatilist suhtumist meelelahutustööstuses kasutatavate loomade suhtes ning mitte külastama asutusi, kes loomi rahalistel ja meelelahutuslikel eesmärkidel eksponeerivad, võttes nii loomalt võimaluse elada liigiomast elu.