Maaelukomisjoni erakorraliselt istung Foto: Argo Ingver

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul koguneb komisjon uuesti, et saada ülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) omakapitali suurendamiseks eraldatud raha kasutamisest ja sellest, kas PRIA on valmis toetusi põllumeestele varem välja maksma.

Koka hinnangul oleks üks võimalusi toetada põllumehi seoses põuakahjustustega Maaelu Arengukava (MAK) tootmise potentsiaali taastamise meetme rakendamise kaudu. Ta märkis, et Euroopa Komisjoni teatel on maaelu arengukava raames tootjaid võimalik toetada, kui liikmesriik tunnistab põuaolukorda kui "loodusõnnetust". Taolise otsuse korral võib kuni 100 protsendi ulatuses toetada põua tõttu kahjustatud põllumajandustootmise potentsiaali taastamist. „Kaalumist on väärt küsimus, kas me ikka ei peaks teatud piirkondades välja kuulutama põuaolukorda kui "loodusõnnetust"“, ütles Kokk.

„Langetatud otsus eraldada riigieelarvest 20 miljonit eurot, et põllumeestel oleks tagatis pankade võimalike laenunõuete korral, on olnud vajalik samm. Samas tuleb arutada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA) toetuste varasemat väljamaksmist põllumeestele. PRIA toetusi makstakse tavaliselt detsembris, aga sel aastal oleks põllumeestel neid juba septembris vaja,“ ütles Kokk. Ta toonitas, et peame pakkuma põllumehele finantsvõimekust, et ka järgmisel kevadel vilja külvataks ja loomad laudas oleksid.

Koka sõnul tuleb lahendada kiiremas korras veel rida pakilisi probleeme, et päästa käesoleva aasta saaki. Ta selgitas, et koostöös Keskkonnaametiga tuleks üle vaadata veekasutuspiirangud ja veeseadusest tulenevad nõuded ning võimalusel neid erandkorras leevendada, eriti mis puudutab veekaitsevööndis majandustegevuse lubamist, et seal oleks võimalik põuasel suvel sööta varuda.

Maaelukomisjoni aseesimees ja endine maaeluminister Urmas Kruuse leiab, et põllumajandussektori kriisist väljatoomiseks ei piisa valitsuse otsusest anda Maaelu Edendamise SA kaudu põllumajandustootjatele 20 miljonit eurot laenu, vaid tuleb leida võimalus maksta juba sel sügisel erakorralist kriisiabi.

“Kui põllumehele ei anta juba sel sügisel erakorralist toetust, langeb põllumajandussektor järgmiseks aastaks sügavasse kriisi,” ütles Kruuse. ”Sügava kriisi ennetamiseks ei piisa põllumajandussektorile riikliku laenu andmisest läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse. Paljud ettevõtted ei pruugi põuakahjude tõttu olla enam ka laenukõlbulikud.”

Kruuse sõnul on Eesti eesmärk tagada oma toidujulgeolek ja põllumajandussektori konkurentsivõime tulevikus, seepärast ei saa lasta põllumajandusettevõtetel neist sõltumatutel põhjustel pankrotti minna. “Kui Euroopa Liit ei plaani abistada põuast kahjustatud piirkondade põllumajandustootjaid, peab Eesti saama Euroopa Komisjonilt õiguse maksta ise siseriiklikult erakorralist toetust,” ütles Kruuse.

Maaelukomisjoni istungile järgneb ringkäik Jõgeva- ja Tartumaal, mille käigus tutvutakse kohaliku maaettevõtlusega ja kohtutakse põllumeestega.

Komisjoni istungile on kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Maaelu Edendamise SA, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Aiandusliidu, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ning Jõgeva- ja Tartumaa põllumeeste esindajad.