Pereõed Mari-Liis Pihlak (vasakul) ja Merje Remmelgas on uue keskuse avarusega rahul - sellist pikka koridori varem polnud. Foto: Arnika Tegelmann

„Maale, tegelikult juba Tallinnast ja Tartust väljaspoole, on üldse raske arste leida. Noor arst tuleb meelsamini sinna, kus teised arstid on ees. Seepärast võib Koerus valminud tervisekeskus selle mure murda. Kui siia tervisekeskust poleks tulnud, oleks 10–15 aasta pärast siit kadunud ka perearstipraksis ja lähim perearst jääks Paidesse,“ ütles Lääne.

Koeru on üks väiksemaid alevikke Eestis, kus avatakse esmatasandi tervisekeskus (ETTK). Selle teenuspiirkonda kuuluvad Järva valla Koeru ja Järva-Jaani piirkond Järvamaal ning osaliselt ka Rakke piirkond Lääne-Virumaal.

Lisaks kolmele perearstinimistule ning juba töötavale apteegile ja hambaravikabinetile hakatakse 23. märtsil avatavas tervisekeskuses pakkuma ka füsioteraapia- ja taastusravivõimalusi ning psühholoogilise nõustamise, ämmaemanda- ja koduõendusteenust.

Koeru ETTK projekti kogumaksumuseks kujunes 282 000 eurot, millest valla osa oli 70 500 eurot.

Järva vallavalitsuse ehitusspetsialist Enn Sakkise sõnul kulus raha esialgses taotluses olnud 415 277 eurost vähem, sest hangetega läksid tööd odavamaks, ja ehitustööd lõppesid plaanitust kuu aega varem. 19. veebruaril vaatas komisjon objekti üle ja jäi ehituskvaliteediga rahule.

Tervisekeskuse rajamist rahastab projekti maksumusest 75% ulatuses ERF (Euroopa Regionaalarengu Fond) meetmest „2014 – 2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“.

Koeru on üks kolmest Järvamaale kavandatud esmatasandi tervisekeskusest, need peaksid valmima ka Türile ja Paidesse, kuhu kerkivad täiesti uued hooned.