Maaleht käis endise Kiidjärve paisjärve kaldal uurimas, mis mõju on olnud paisu lammutamisel. Järve asemel on seal nüüd madal jõgi. Päevakorral on ka Taevakojas asuva Saesaare paisu lammutamine.

Eestimaa üks uhkeim looduslik vaatamisväärsus on Taevakoda, mille naabruses loksuva paisjärve kadumine teeks ürgorust veelgi võimsama paljandite allee. Rohkem kui kümme paljandit on praegu osaliselt või täielikult vee all. Veetaseme langedes tuleks need taas nähtavale.

Võimsal vaatepildil on aga eri vaatenurgad – paisuta paraneb kalade rändevõimalus, paisuga säilib paljude inimeste töö ja 60 aastaga harjumuspäraseks saanud järvemiljöö.

Maaleht rääkis ettevõtjatega, kuidas lummavaid vaateid pakkuva järve kadumine nende elu muudaks.