Foto: Karin Kaljuläte

Pärnumaal Varbla vallas asuv Salumetsa kinnistu, mille ehituskeeluvööndisse kalaärimehest omanik Arvin Peks omavoliliselt tiigi rajas, kuulus tegelikult Natura 2000 eelvalikualade hulka.

"Mingil põhjusel jäi aga kinnistu hoiualalt siiski välja," märkis inspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul.

Selgub, et ajal mil enamik maaomanike protestidest jäi looduskaitsel kuulda võtmata, mõne maaomaniku sõna ikkagi maksis.

Üks neist oli Arvin Peks, kes tegi 2. märtsil 2004 avalduse, milles ütleb, et on ostnud Salumetsa maaüksuse eesmärgiga tegelda seal kinnisvaraarendusega ja et tema plaan on seotud ka pangalaenuga.

"Peks teatas, et kui tema maaüksusele pannakse majandustegevuse (sh ehitamise) piirangud, siis kandvat ta kahju 4,7 miljonit krooni ning ta on planeeritava kaitsealaga nõus ainult juhul, kui see summa talle kompenseeritakse," vahendas Pärnumaa keskkonnateenistuse juhataja Toomas Padjus Peksi 2004. aasta kirju.

Ehkki keskkonnateenistus oli seisukohal, et Peksi Salumetsa kinnistu tuleks Natura alade hulka jätta, arvas keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond teisiti.

Ministeerium teatas Peksile juba 20 päeva pärast, et Salumetsa kinnistu jääb Naturast välja.

Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Agnes Jürgens põhjendas tookordset sammu ala väikese loodusväärtusega.

"Salumetsa kinnistul asuvad kadastikud ja rannaniidud, mõlema koosluse seisundile antud hinnang oli kolmepallisüsteemis väikseima väärtusega," edastas Jürgens, lisades, et Peksile kuuluv kinnistu jäi suurema Natura ala serva, mistõttu oli võimalik see Naturast välja jätta.

Ka Läänemaal Hanila vallas tegutsevat laia haardega OÜ Kodiarost on hakanud looduskaitse, täpsemalt Rame hoiuala segama. Kodiaros on advokaadibüroo Tehver&Partnerid kaudu teinud tänavu 30. aprillil keskkonnaministeeriumile ettepaneku jätta oma Uus-Kutsari kinnistu suures osas Rame hoiualast välja.

Põhjenduseks on, et seal ei ole tegelikult väärtuslikke loopealseid, mille kaitseks hoiuala loodi.

Ministeerium ei ole oma otsust veel teinud. Looduskaitse osakonna spetsialist Eleri Pulk ütles üldisemalt, et maaomanike ettepanekutega kaitseala piire muuta (ministeeriumis on neid ettepanekuid praegu kokku neli) arvestatakse nii palju kui võimalik, kuid esmatähtis on kaitsta loodusväärtusi.