Raamatute tagastusautomaat Märjamaa raamatukogus. Foto: Märjamaa raamatukogu

Raamatukogu asub kohalikus kultuurikeskuses, mille peaukse juurde paigaldati eile raamatute tagastuskast, kuhu saab laenutatud raamatuid "postitada" ajal, mil raamatukogu on suletud.

"Laenutaja tagastatud raamatud tuvastame arvutis vöötkoodi abil tagastamisele järgneval tööpäeval," selgitab vanemraamatukoguhoidja Liia Oll, kelle tööülesannete hulka kuulub ka tagastatud raamatutega tegelemine.

"Kahte entsüklopeediaköidet korraga tagastuskasti sisse ei topi, aga ükshaaval küll. Vastu võtab kast kuni 17 kg raamatuid," vahendab Oll paigaldaja poolt kinnitatud kandevõimet.

Taolisi tagastuskaste võib näha juba üsna paljude maaraamatukogude uste taha. Ja nõudlust nende järele on, sest mitte alati pole lugejatel võimalik läbi loetud teoseid tagasi tooma tulla raamatukogu lahtiolekuaegadel.

Raamatute tagastamise kast asub välisukse kõrval.
Foto: Kose raamatukogu

Mõnedes rahvaraamatukogudes on aga üles seatud veelgi moodsamad seadmed - tagastusautomaadid.

"Meil töötab automaat 2012. aastast alates ja seda kasutatakse usinalt," räägib 1400 lugejaga Märjamaa raamatukogu direktor Ede Talistu. "Asi on korraldatud nii, et lugeja saab ID-kaarti kasutades raamatukogu ukse lahti teha ning pääseb fuajeesse automaadi juurde. Seal asetab ta raamatud tagastusavasse, automaat, mis on ühendatud arvutisüsteemiga, loeb neilt vöötkoodi ja võtab kohe ka lugeja arvelt maha."

Tagastusautomaati saab kasutada ka raamatukogu lahtioleku aegadel.

Tagastusavast tulevad raamatud kogub automaat kasti.
Foto: Märjamaa raamatukogu

Teadaolevalt oli Märjamaa automaat üks esimesi omataolisi Eesti rahvaraamatukogudes. Nüüd on neid lugejate kasutuses juba mitmel pool.

Automaadi ja tagastuskastide kasutamine on mugav nii lugejale kui raamatukoguhoidjale, raamatud, eriti paksemad ja kaalukamad võivad aga mõnikord kannatada saada. Õnneks ei ole neid juhtumeid siiski üleliia palju, kinnitavad raamatukoguhoidjad.