Otsus küpses mitme aasta vältel ja kergelt ei tulnud. Repinski kinnitusel on vahepealne madalseis ületatud ning müüki läheb täiesti toimiv ettevõte.
Seda, et ettevõttel on erinevaid kohustusi ning ette on tulnud käibevahendite puudust, Repinski ei varja, selgitades, et nii nagu teisedki samalaadsed ettevõtted maal, saadakse tavaliselt leevendust talvel, kui laekuvad toetused.

Avalehele
92 Kommentaari
Loe veel: