Mati Hint Foto: Sven Arbet

Hint lausus, et hindab otsust kõrgelt, kuigi tegemist pole just kõige tavalisema akadeemilise tunnustusavaldusega. „Olen tänulik nii Tallinna Ülikoolile kui ka Tallinna Pedagoogikaülikoolile ning Ed. Vilde nimelisele Tallinna Pedagoogilisele Instituudile, et olen saanud nii vabalt, kui olud on võimaldanud, harrastada oma teaduslikke huvisid ja õpetada nii vabas vaimus, kui julgust on jätkunud,“ lausus ta. „Ideoloogilisest kärast hoolimata ei kiusatud mind siin taga ka päris halbadel aegadel.“

Hint valiti Tallinna Ülikooli auliikmeks Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi ettepanekul. „Pärast minu põlvkonda ei ole eesti keele häälikusüsteemi ja grammatikat enam võimalik esitada primitiivsete müütide vaimus,“ hindas Hint enda ning oma põlvkonna teadlaste panust. 

Hint on kaitsnud kaks doktorikraadi, avaldanud umbes 300 teadusartiklit Eestis, Euroopas ja USA-s ning kümme raamatut. Ta on rajanud TLÜ-s lingvistika doktorantuuri, aidanud korraldada rahvusvahelisi kongresse ja ¬¬sümpoosione. Hint oli ka Rahvarinde asutajaliige, Riigikogu liige ja Euroopa Parlamentaarse Assamblee liige.

Silmapaistev on tema töö ema¬keele¬õpetuse, sh riigi õppekavade ja õpikute alal. „Olen 40 aastat olnud tegevõppejõud, suur osa Eesti emakeeleõpetajatest on olnud minu üliõpilased,“ nentis Hint. „Olen tänulik, et paljud nendest on säilitanud sideme minu ja minu perekonnaga.“

Tallinna Ülikooli tulevikust rääkides soovis Hint, et rahvusvahelistumise kõrval jätkataks eestikeelse Eesti ülikoolina, kus mõistetaks, et ülikooli kõige tähtsam ülesanne on taastoota haritlaskonda oma maa, oma Eesti jaoks.