Kanuumatk struugal Foto: Alutaguse Matkaklubi

Eesti Matkaliit defineerib matkamist kui sihipärast liikumist looduses.

Matkamise tunnused – sihipärane liikumine ja loodus – ei olene eesmärkidest. Eesmärgid aga võivad olla täiesti erinevad: teenida tulu (seiklusturism, ökoturism, loodusturism, elamusturism jne); jagada loodusteadmisi ja kasvatada loodusarmastust (keskkonnaharidus); parandada noorukite väärtushinnanguid (seikluspedagoogika) või hoopis arendada oma suutlikkust, sooritada sportlikke saavutusi ja saada vastavat tunnustust (matkasport).

Kas pole põnev? Tuleb välja, et matkamine on tööriist mitmetes valdkondades ja võime julgelt öelda, et see on nii sport, turismiharu, meelelahutus, seikluspedagoogika kui keskkonnaharidus jne.

Alutaguse Matkaklubis tegeletakse matkamisega mitmel moel ja kõik need valdkonnad on olulised.

Matkamine kui sport

Alutaguse Matkaklubi liikmete arvates on matkamine üks kõige mitmekülgsemalt arendav spordiala.
On ju selge, et kõrgmäestike tippe ja maailma meresid ei vallutata ilma korraliku, sh üldfüüsilise, ettevalmistuseta. Mida kõrgemale mägedes ja kaugemale merel on soov matkata, seda pikem on treeningperiood.

AMK liikmed Jaanus ja Tanel Pamiiris

Alutaguse Matkaklubi juures tegutseb üle viie matkaringi/treeningrühma lastele, noortele ja täiskasvanutele.

Treeningutel kasutatakse ära Ida-Virumaa mitmekülgset maastikku. Kõnnitakse aherainemägedel üles-alla ja risti-rästi küll matkakeppidega ning ilma, küll tugiköitel ja küll seongus. Aidu karjääris on rohkete variatsioonidega võimalusi kõndida, joosta, orienteeruda, aerutada kanuude ja süstadega. Oskusi ning osavust täiendavad kanalite ületused purretel ja köitel.

Treening aherainemäel

Tempokas kõndimine pankrannikul on mõnus füüsiline pingutus, eriti põhjatuulega, kui merevee tase on kõrge ja langenud puud tõkestavad kitsast rannariba. See parandab ühtlasi treeninguliste osavust hüpata, pugeda ja ronida. Edasipääsuks tuleb hüpata kivilt kivile, pugeda langenud puude vahelt läbi, ronida neist üle ja turnida puutüvedel.

Pankrannikul kõndimas

Treeningmatkadeks sobivad veel ideaalselt lähedal asuvad soomaastikud. Kõige rohkem kasutatakse treeningutel kaevandustest ümbritsetud Hiiesood. On ju ühte soo-osa võimalik läbida mitmel järjestikusel treeningul mitmel erineval moel, kasutades selleks eri vahendeid ja taktikaid.

Õppematk soos

Treeningute oluline osa on õppida trotsima ning isegi nautima tuult, vihma ja tuisku. See aitab end matkal igasuguse ilmaga hästi tunda. Vihmaste ja tuisuste ilmadega sobivad tubaste tegevuste asemel treeningutega alustamiseks põnevad maastiku- ja meeskonnamängud. Need on kaasahaaravad ja üldjuhul ei panda halbasid ilmaolusid tähelegi. Mõne aja möödudes pole üldse oluline, milline ilm on. Vihm, tuul ja tuisk annavad hoopis põnevust juurde.

Alutaguse Matkaklubi liige Alar Süda suusamatkal Teravmägedes

Oskus- ja osavustreeninguteks on Alutaguse Matkaklubil veel mitmeid suurepäraseid võimalusi.
Endise Kohtla kaevanduse sorteerimisvabriku tornile on EAS-i toetusel rajatud mitu kaljuronimisrada. KOP-i toetusel on paar rada kohandatud sobivamaks lastele. Novembris valmivad PRIA (Kirderanniku Koostöökogu tegevusrühm) toetusel kirkatamise (dry-tooling) rajad. Häid võimalusi mägironimise tehnika harjutamiseks pakuvad endise sorteerimisvabriku konstruktsioonid.

Lastega treeninguteks sobivad vahel paremini lihtsamad rajatised ja objektid, nagu piirdeaiad, Eesti kaevandusmuuseumi välieksponaadid ja puude vahele tõmmatud köied.

Pärast selliseid treeninguid on mitmepäevased matkad ka rasketel maastikel puhas lust. Lisaks rühkimisele jõuab imetleda ka kauneid loodusvaateid.

Vaated Alpides ja Pamiiris

Alutaguse Matkaklubis on saavutusspordi kõrval väga tähtsal kohal matkamine tervise- ja rahvaspordina. Mitmete matkaringide õppe-treeningkavad järgivadki eelkõige neid väärtusi.
Lisaks eelnevale toimuvad vähemalt kord kuus lihtsad rahvamatkad piirkonna elanikele.
Kui on soov muuta oma elustiili, siis mis saab alustuseks olla veel parem spordiala kui matkamine. Alusta jalutuskäikudest looduses ja tunned ennast kohe paremini.

Rahvamatk Aidu karjääri

Matkamine kui keskkonnahariduse tööriist

Enamik Alutaguse Matkaklubi liikmeid on keskmisest kõrgema keskkonnateadlikkusega. Seetõttu on klubis keskkonnaharidusel oluline koht. Alutaguse Matkaklubilt on võimalik tellida eriilmelisi õuesõppeprogramme lasteaedadele ja koolidele. Mis siin salata, mitmed neist sobivad ka täiskasvanutele. Pole vahet, kas silmaringi laiendavad väljasõidul sõpruskonnad või kollektiivid või on programmid vahepalaks seminaridele.

Tõsi, pankrannikul on niisamagi ilus jalutada, aga põnevam on sealjuures otsida kivistisi ja kivimeid. Nende määramisel ongi abiks AMK programmijuhid. Olulist lisaväärtust annavad rabamatkadele täiendavad teadmised taimedest, maastikuelementidest ja loomadest. Eesti kaevandusmuuseumiga koostöös pakutakse elamuslikke külastusprogramme põlevkivi, looduskasutuse ja looduse taastumise teemadel.

Matkaspordi ja keskkonnateadlikkuse arendamine piirkonnas nõuab klubilt suurt võimekust. Kompetentsi tagamiseks pööratakse Alutaguse Matkaklubis suurt tähelepanu matkajuhtide ja matkatreenerite koolitustele. Igal aastal toimuvad klubis täiendkoolitused treeningute, õuesõppeprogrammide ja matkade läbiviijatele.

Matkamine kui meelelahutus ja turism

Alutaguse Matkaklubi pakub erinevaid matkateenuseid Ida-Virumaal. See on oluline klubi finantsvõimekuse tagamiseks.

Võimekuse tõstmiseks töötati KÜSK-i programmi toetusel välja mitmeid uusi põnevaid matkateenuseid. „Tõukerattamatk Eestimaa Ruhris” pälvis Ida-Viru turismiklastri aasta seiklustoote konkursil „Parim uus seiklus 2019” aasta parima seiklusloo tiitli. Huvi on äratanud veel tõuksiretked muinasaja jälgedes, Kurtna järvestikus ja endises töölisasulas Kohtla-Nõmmel. Uus lähenemine on rabamatkal „Väljakutse ülekaalulistele” ja parvematkal „Avasta struugad”. See retk on tõestus, et ületades tabu, võib matkamine rõõmu pakkuda kõigile.

Talvistest matkadest on erilised „Talvised joad pankrannikul” ja suusamatkad koos matka lõpetamisega telksaunas. Telksaun matka lõpus on justkui täpp i-tähel, sest matkamuljete jagamine rikastab mälestusi päevast.

Alutaguse Matkaklubi sõnum on „Tulge kõik matkama. Olenemata sellest, kas see on sport või meelelahutuslik turismiteenus. Matkamine on lahe.”