Foto on illustratiivne. Foto: Ilmar Saabas

Abruka looduskaitseala uue kaitse-eeskirjaga kavatseb keskkonnaamet võtta rangema kaitse alla ca 78 ha vanu metsi, et tagada vana laialehise metsa ja soo-lehtmetsa terviklikum kaitse.

Saaremaa vallavalitsuse hinnangul pole kaitsekorra rangemaks muutmine Abruka kaitseala metsade majandamises osas õigustatud ning mõttekas oleks jätta vähemalt osal alast kehtima metsa ülestöötamist võimaldav kaitsekord. Kuna inimeste huvi Abrukal kinnisvara soetamise vastu suureneb, kitsendab rangem kaitsekord oluliselt saareelanike võimalust edaspidi osta riigilt piiranguvööndisse jäävalt alalt puitmaterjali.

Abruka külavanem Eva Kips ütles Saarte Häälele, et aastaringseid elanikke on saarel praegu üsna vähe ning küttepuude hankimisega pole mingit muret.

Kui aga Abrukale peaks tekkima lisaks paarkümmend paikset leibkonda, siis võib nende hankimine muutuda Kipsi sõnul probleemiks küll.