Foto: Charlie Varley, Charlie Varley/Sipa USA

Taoline ulatuslik kontroll Soome piiril oli esmakordne ning selle eesmärgiks oli tõsta lemmikloomadega reisijate teadlikkust loomade sisseveo nõuetest ja haigusohtudest.

Lemmikloomadega ületatakse järjest sagedamini riigipiire ja nii lisanduvad ka haigusohud, teatab veterinaar- ja toiduamet. Seadusnormidega püütakse vältida eeskätt inimesi nakatavaid ohtlikke haigusi. Põhilist tähelepanu pööratakse marutõve vastu vaktsineerimisele ja ehhinokokkide kaudu levivate nakkushaiguste ravile.

Lemmikloomad, kellega Euroopa Liidu territooriumil reisitakse, peavad alati olema nõuetekohaselt vaktsineeritud ja ravitud. Samuti peavad nad olema kiibistatud, kaasas tuleb kanda lemmiklooma passi, milles vanematel kui 12nädalastel loomadel peab olema kehtiv marutaudi vastu vaktsineerimise märge. Lisaks peavad koerad 1–5 ööpäeva enne Soome sisenemist olema saanud ehhinokoki ehk paelussi vastast ravi.

Kui nõuded ei ole täidetud, saadetakse loom tagasi lähteriiki, isoleeritakse või hukatakse. Looma ebaseaduslikust sisseveost põhjustatud kulud kannab omanik, lisaks nõutakse temalt sisse kontrollilõiv 200 eurot.

"Soome kolleegide sõnul on niisugused kontrollreidi tähtsad, sest aitavad inimestel teadvustada loomade sisseveoga kaasnevaid ohte ja õpetavad neid koos lemmikloomadega vastutustundlikult reisima," vahendab veterinaar- ja toiduamet.

Puudusi on avastatud eelkõige koerakutsikate sisseveol, seetõttu kavatsetakse taolisi piirikontrolle korraldada edaspidi ka ette teatamata.

Teavet loomade sisseveo kohta Soome saab sealse pädeva asutuse Evira veebilehelt.