Käendus on isiklik tagatis, mis annab võlausaldajale ehk laenuandjale võimaluse nõuda vajadusel võlg sisse käendaja isikliku vara arvelt. Käendajalt saab võlga sisse nõuda siis, kui võlgnik ei täida oma kohustusi ega maksa ise võlga tagasi.

Seega käenduse väärtus sõltub eelkõige käendaja maksevõimest või tagatiseks oleva vara väärtusest. Kehtiva seaduse kohaselt on käendusleping ühepoolne leping ning sõlmimise põhjuseks on võlgniku soov käendada oma kohustusi võlausaldaja ehk laenuandja ees.

Sellest tulenevalt peaks käendaja enne põhjalikult mõtlema, kas ta ikka annab käenduse, eelnevalt tuleks kaaluda oma varalist võimekust ja riske, et kas vajadusel suudaks käendaja ise seda võlga tagasi maksta.

Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: