2021. aastal tõuseb üleriigiline alampalk 40 protsendini riigi keskmisest palgast. Foto: Argo Ingver

Kokkulepe uute määrade kehtestamiseks sündis Riikliku lepitaja vahendusel eelmisel nädalal. Selle kohaselt tõuseb 2021. aastal üleriigiline alampalk 40 protsendini riigi keskmisest palgast.

Alampalga absoluutväärtuse fikseerivad tööandjad ja ametiühingud järgmisel suvel, võttes aluseks Eesti Panga suvise majandusprognoosi, mis avaldatakse 2020. aasta juunis.

Tööturu osapooled leppisid ühtlasi kokku algatada ühine uuring üleriigilise alampalga mõjust Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule.

Uudis täieneb!