Foto: Ester Vaitmaa

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse küsib kirjalikus küsimuses peaminister Jüri Rataselt, miks maapostkontoreid suletakse ajal, mil riik võtab Eesti Postist dividende.

Kruuse sõnul selgus hiljuti, et universaalset postiteenust osutavate postkontorite arvu võib Eesti post kärpida 20% ehk 52 postkontori võrra, samuti on võimalus kokku tõmmata kirjakastide arvu 20% võrra ehk 392 kirjakasti võrra.

“Samal ajal on Eesti riik võtnud Eesti Postist dividende, käesoleval aastal 1,6 mln, 2018 aastal 723 tuhat, 2017 aastal 1,3 mln,” märgib Kruuse ja lisab, et AS-ile Eesti Posti dotatsioon perioodiliste väljaannete kojukande toetuseks maapiirkonnas elavatele inimestele on püsinud 2017. aastast samal tasemel ehk 1,7 mln.

Tekib küsimus, miks loobus valitsus suurendamast universaalse postiteenuse dotatsiooni, et toetada maapiirkonnas elavatele inimestele perioodiliste väljaannete kojukannet?
Ja kui otsustati võtta Eesti Postist dividende, kas siis ei kaalutud selle asemel mõtet parandada Eesti Postis võimekust osutada universaalset postiteenust ning jätta dividend võtmata?