Emajõe-Suursoo Foto: Wikipedia
Enamik selliseid punkte asub loodus- või maastikukaitsealal. Inimasustusest kõige kaugemale jäävad Uhtju saared Lääne-Virumaal.
Allikad: statistikaamet, keskkonnaamet, keskonnaagentuur, wikipedia