Seto mustrid Foto: Tiit Blaat

„Kutsun piirkonna iga elanikku küsitlusel osalema. Iga inimese arvamus on oluline: mida rohkem on küsitlusele vastajaid, seda kaalukam on tulemus,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Valitsus tahab parima otsuse tegemiseks teada, mida kohalik rahvas arvab.“

Arvamust saavad avaldada Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga elanikud. Küsitluse korraldab Põlva maavalitsus koostöös Meremäe, Mikitamäe, Värska ja Misso vallavalitsusega.

Küsitlus viiakse läbi selleks, et valitsus saaks haldusreformi käigus valdade ühinemise kohta teha kaalutletud otsuse, mis võtab lisaks olemasolevale informatsioonile arvesse piirkonna kultuurilist eripära ja kohalike elanike soove.

Arvamust saab avaldada 26.–29. jaanuaril küsitluspunktides ja elektrooniliselt aadressil www.volis.ee, samuti saab avalduse alusel hääletada kodus.

Küsitluspunktid on avatud neljapäevast, 26. jaanuarist kuni pühapäeva, 29. jaanuarini iga päev kell 10–18 Värska, Mikitamäe ja Meremäe vallamajas, Obinitsa külakeskuses Meremäe vallas ja Luhamaa nulgas Collade Tolliagentuuris.

Kodus hääletamise avaldust saab esitada telefoni teel 29. jaanuari keskpäevani Värska küsitluspunktile telefoninumbril 51 33 960, Mikitamäe küsitluspunktile telefoninumbril 795 4433 ning Meremäe, Obinitsa ja Luhamaa küsitluspunktidele telefoninumbril 786 8301.