Enne seda olin Eesti Geoloogiainstituudis puurija abi 10 aastat. Praegu olen 55aastane mees. Kas need ametid on sellised, et nende tõttu pääseksin varem pensionile? Jurist: "Vangivalvur, kes on sellel ametikohal töötanud vähemalt 25 aastat, saab olenemata vanusest väljateenitud aastate pensioni. Vanglaametniku staaži hulka arvatakse ka näiteks tegevteenistuse aeg sõjaväes, täitevametnikuna töötamise aeg. Meie küsimuse esitaja vanaduspensioniiga saabub 65aastaselt. Seega peab inimene teenistusest vabastamise ajaks olema vähemalt 60."
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: